ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT


Đăng ngày: Thứ Năm, 13/07/2023 04:34 PM
view Lượt xem: 451

 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

1. Tổng số cán bộ, viên chức và giảng viên tham gia giảng dạy: 12 trong đó:

- GS, PGS: 0

- TS: 05

- NCS: 0

- Th.S: 07

- Cao học: 0

- Đại học: 0

- Trình độ khác: 0

2. Danh sách cán bộ, giảng viên

STT

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

 TRÌNH ĐỘ

 CHUYÊN NGÀNH

1

 Nguyễn Hữu Hợp

 Trưởng khoa

 Tiến sĩ

 Lý luận và lịch sử giáo dục

2

 Nguyễn Thị Cúc

 P.TBM KTCN

 Tiến sĩ

 Lý luận và PPDH BM Kĩ thuật CN

3

 Lê Ngọc Phương

 Giảng viên

 Thạc sĩ

 Tâm lý học

4

 Trần Mai Duyên

 Giảng viên

 Thạc sĩ

 Tâm lý học

5

 Nguyễn Thị Liễu

 TBM SPKT

 Tiến sĩ

 Lý luận và lịch sử giáo dục

6

 Phan Thị Thanh Cảnh

 Giảng viên

 Thạc sĩ

 Lý luận và lịch sử giáo dục

7

 Đoàn Thanh Hòa

 Giảng viên

 Thạc sĩ

 Chế tạo máy

8

 Lê Thị Thu Thủy

 Giảng viên

 Thạc sĩ

 Tâm lý học

9

 Hoàng Thị Ngọc

 Giảng viên

 T hạc sĩ

 Lý luận và lịch sử giáo dục

Giảng viên tham gia giảng dạy tại khoa:

1. TS. Nguyễn Thế Dân - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

2. TS. Đỗ Thế Hưng - Phó Trưởng Ban Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

3. Ths. Nguyễn Đức Thỉnh – Giám đốc Trung tâm Thông tin & Thư viện

Danh sách cán bộ, giảng viên cập nhật tới ngày 13 tháng 07 năm 2023