• Chức năng nhiệm vụ Hoạt động đào tạo và bồi dưỡng: đào tạo giáo viên kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học - cao đẳng, đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ĐHSPKT, bồi dưỡng kỹ năng mềm, hoạt động nghiên cứu khoa học, ...  • Ban lãnh đạo khoa Ban lãnh đạo khoa Sư phạm kỹ thuật qua các thời kì


  • Tầm nhìn và định hướng phát triển Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển cùng với sự phát triển lớn mạnh của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, những năm gần đây, tập thể cán bộ, giảng viên trong khoa không ngừng cố gắng, nỗ lực hết mình để hoàn thành những nhiệm vụ mà nhà trường giao phó, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục và giảng dạy, tạo uy tín trong cả nước và khu vực, ...  • Giới thiệu chung Khoa Sư phạm Kỹ thuật là một khoa truyền thống của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên với bề dạy hơn 40 năm xây dựng và phát triển. Hiện nay, 100% cán bộ, giảng viên trong khoa có trình độ Thạc sĩ, trong đó có một số giảng viên đang theo học NCS.