Tầm nhìn và định hướng phát triển


Đăng ngày: Thứ Sáu, 15/11/2013 01:13 PM
view Lượt xem: 4876

Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển cùng với sự phát triển lớn mạnh của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, những năm gần đây, tập thể cán bộ, giảng viên trong khoa không ngừng cố gắng, nỗ lực hết mình để hoàn thành những nhiệm vụ mà nhà trường giao phó, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục và giảng dạy, tạo uy tín trong cả nước và khu vực. Đóng góp cùng nhà trường đào tạo đội ngũ giáo viên kỹ thuật công nghiệp, giáo viên kỹ thuật có chất lượng cao về chuyên môn và nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong các trường giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp.

- Phấn đấu đến năm 2020 trở thành trung tâm trọng điểm đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Sư phạm Kỹ thuật có chất lượng cao trong khu vực Miền Bắc.

- Phấn đấu đến 2017  xây dựng chương trình và đào tạo giáo viên kĩ thuật công nghiệp, giáo viên kỹ thuật trình độ thạc sĩ .

- Phát triển hoàn thiện các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Tự hào với những thành tựu đã đạt được qua 40 năm xây dựng và phát triển, thế hệ thầy trò khoa Sư phạm kỹ thuật hôm nay, luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành ngày một tốt hơn nhiệm vụ đào tạo, phát triển khoa một cách toàn diện và vững chắc, góp phần xây dựng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên ngày càng vững mạnh.