Giới thiệu chung


Đăng ngày: Thứ Sáu, 15/11/2013 01:31 PM
view Lượt xem: 4566

Khoa Sư phạm Kỹ thuật là một khoa truyền thống của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên với bề dạy hơn hơn 45 năm xây dựng và phát triển. Hiện nay, 100% cán bộ, giảng viên trong khoa có trình độ Thạc sĩ, trong đó có Tiến sĩ: 03 thuộc ngành Giáo dục học.

Nhiệm vụ chính trị của khoa là đào tạo giáo viên kỹ thuật công nghiệp, giáo viên kỹ thuật ở các trình độ đại học, cao đẳng;  bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Hướng nghiệp &Dạy nghề; Các trường Cao đẳng - Trung Cấp nghề, các trường Trung cấp Chuyên nghiệp; Bồi dưỡng Kĩ năng mềm cho sinh viên trong toàn trường.

Từ khi thành lập đến nay, lãnh đạo khoa, giảng viên, viên chức qua các thời kì luôn nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, xây dựng các chương trình giáo dục/bồi dưỡng phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, khoa học sư phạm, đảm bảo chất lượng giáo dục, tạo được uy tín trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.