Đội ngũ cán bộ giảng viên


Đăng ngày: Thứ Tư, 14/11/2012 08:26 AM
view Lượt xem: 3327

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

1. Tổng số cán bộ, viên chức và giảng viên tham gia giảng dạy: 15 trong đó:

- GS, PGS: 0

- TS: 03

- NCS: 05

- Th.S: 07

- Cao học: 0

- Đại học: 0

- Trình độ khác: 0

2. Tổng số sinh viên:

3. Danh sách cán bộ, giảng viên

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN NGÀNH
1 Nguyễn Hữu Hợp Phó trưởng khoa NCS. Thạc sĩ Giáo dục học
2 Hồ Ngọc Vinh Trưởng bộ môn KTCN GVC-thạc sĩ Sư phạm Nghề
3 Lê Ngọc Phương Giảng viên Thạc sĩ Tâm lý học
4 Trần Mai Duyên Giảng viên Thạc sĩ Tâm lý học
5 Nguyễn Thị Liễu Giảng viên NCS. Thạc sĩ Giáo dục học
6 Phan Thị Thanh Cảnh Giảng viên NCS. thạc sĩ Sư phạm Kỹ thuật
7 Nguyễn Thu Huyền Chuyên viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin
8 Nguyễn Văn Hạnh Giảng viên Tiến sĩ Sư phạm Kỹ thuật - Cơ khí động lực
9 Đoàn Thanh Hòa Giảng viên Thạc sĩ Chế tạo máy
10 Lê Thị Thu Thủy Giảng viên Thạc sĩ Tâm lý học
11 Nguyễn Thị Cúc Giảng viên NCS. Thạc sĩ Lý luận và PPDH BM Kỹ thuật
12 Nguyễn Thị Duyên Giảng viên NCS. Thạc sĩ Tâm lý giáo dục
13 Hoàng Thị Ngọc Giảng viên Thạc sĩ Tâm lý giáo dục

Giảng viên tham gia giảng dạy tại khoa:

1. TS. Nguyễn Thế Dân - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

2. TS. Đỗ Thế Hưng - Phó Trưởng Ban Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Danh sách cán bộ, giảng viên cập nhật tới ngày 26 tháng 09 năm 2017