Đội ngũ cán bộ giảng viên


Đăng ngày: Thứ Tư, 14/11/2012 08:26 AM
view Lượt xem: 4940

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

1. Tổng số cán bộ, viên chức và giảng viên tham gia giảng dạy: 12 trong đó:

- GS, PGS: 0

- TS: 05

- NCS: 0

- Th.S: 07

- Cao học: 0

- Đại học: 0

- Trình độ khác: 0

2. Danh sách cán bộ, giảng viên

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN NGÀNH

1

 Nguyễn Hữu Hợp

Trưởng khoa

Tiến sĩ

Lý luận và lịch sử giáo dục

2

 Nguyễn Thị Cúc

P.TBM KTCN

Tiến sĩ

Lý luận và PPDH BM Kĩ thuật CN

3

 Lê Ngọc Phương

Giảng viên

Thạc sĩ

Tâm lý học

4

 Trần Mai Duyên

Giảng viên

Thạc sĩ

Tâm lý học

5

 Nguyễn Thị Liễu

TBM SPKT

Tiến sĩ

Lý luận và lịch sử giáo dục

 6 

 Phan Thị Thanh Cảnh

Giảng viên

Thạc sĩ

Lý luận và lịch sử giáo dục

7

 Đoàn Thanh Hòa

Giảng viên

Thạc sĩ

Chế tạo máy

8

 Lê Thị Thu Thủy

Giảng viên

Thạc sĩ

Tâm lý học

9

 Hoàng Thị Ngọc

Giảng viên

Thạc sĩ

Lý luận và lịch sử giáo dục

Giảng viên tham gia giảng dạy tại khoa:

1. TS. Nguyễn Thế Dân - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

2. TS. Đỗ Thế Hưng - Phó Trưởng Ban Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

3. Ths. Nguyễn Đức Thỉnh – Giám đốc Trung tâm Thông tin & Thư viện

Danh sách cán bộ, giảng viên cập nhật tới ngày 12 tháng 07 năm 2023