Ban lãnh đạo khoa


Đăng ngày: Thứ Tư, 14/11/2012 09:37 AM
view Lượt xem: 5959

Ban lãnh đạo khoa Sư phạm Kỹ thuật qua các thời kì

Nhiệm kì 2015 - 2017

Trưởng khoa:

Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Hữu Hợp (phụ trách khoa)

Phó Trưởng bộ môn KTCN: GVC.ThS Hồ Ngọc Vinh

Phó Trưởng bộ môn SPKT: NCS.ThS Nguyễn Thị Duyên

Nhiệm kì 2013 - 2015

Trưởng khoa:

Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Hữu Hợp (phụ trách khoa)

Phó Trưởng bộ môn KTCN: GVC.ThS Hồ Ngọc Vinh

Phó Trưởng bộ môn SPKT: GVC.ThS Trần Thị Quyết Phấn

Nhiệm kì 2009 - 2013

Trưởng khoa: GVC. ThS Đinh Công Thuyến (đến 2010)

Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Hữu Hợp (phụ trách khoa từ 2010)

Trưởng bộ môn KTCN: GVC.ThS Hồ Ngọc Vinh

Trưởng bộ môn SPKT: GVC.ThS Trần Thị Quyết Phấn