HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2023 TRÊN CỔNG THÔNG TIN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.


Đăng ngày: Thứ Ba, 11/07/2023 02:35 PM
view Lượt xem: 454
HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2023 TRÊN CỔNG THÔNG TIN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.
 
📌 Theo quy định của Bộ  Giáo dục và Đào tạo. Từ ngày 10/7 đến 17 giờ ngày 30/7/2023, các em được chính thức đăng ký điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển Đại học năm 2023 không giới hạn số lần.
👉 Thí sinh truy cập: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ để đăng ký xét tuyển 
📌 Các bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023:
☑️ Bước 1: Danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển 
☑️ Bước 2: Thêm nguyện vọng. 
☑️ Bước 3: Nhập OTP. 
☑️ Bước 4: Xem danh sách nguyện vọng đã đăng ký