• Chức năng nhiệm vụ


    Hoạt động đào tạo và bồi dưỡng: đào tạo giáo viên kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học - cao đẳng, đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ĐHSPKT, bồi dưỡng kỹ năng mềm, hoạt động nghiên cứu khoa học, ...
Tin cùng chuyên mục