Chức năng nhiệm vụ


Đăng ngày: Thứ Tư, 14/11/2012 01:04 AM
view Lượt xem: 5538

1. Hoạt động đào tạo và bồi dưỡng

- Đào tạo Giáo viên kỹ thuật công nghiệp ở  trình độ đại học- Cao đẳng:

Khoa Sư phạm Kỹ thuật được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý và đào tạo sinh viên  chuyên ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp. Cho đến tháng 11 năm 2013, khoa đã đào tạo được 6 khóa sinh viên đại học chính quy, 4 khóa sinh viên đại học liên thông và 10 khóa Cao đẳng với tổng số 1500 cử nhân khoa học. Hiện tại khoa có trên 100 sinh viên đang theo học các khóa K8, K9, K10LC và K11 của nhà trường theo chuyên ngành kể trên.

- Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên đại học SPKT thuộc các khoa chuyên ngành Điện, Điện tử, Công nghệ Thông tin, May và Thiết kế thời trang, Cơ khí, Cơ khí động lực với số lượng khoảng 300 sinh viên mỗi năm.

- Xây dựng chương trình, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo các quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội- Tổng cục dạy nghề ban hành cho giáo viên, giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng; hệ thống các trường CĐN, TCN, cơ sở dạy nghề trong cả nước; Trung cấp Chuyên nghiệp; và cho giáo viên Trung học Phổ thông.

- Bồi dưỡng và phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp ứng dụng.

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Để góp phần nâng cao chất lượng dạy học, hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, khoa luôn chú trọng đến việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về khoa học giáo dục kỹ thuật như: giáo dục học nghề nghiệp ứng dụng, Sư phạm tích hợp trong đào tạo nghề; phương pháp giảng dạy các môn kỹ thuật, ứng dụng CNTT trong dạy học, E-learning trong giảng dạy các môn kỹ thuật, đánh giá-kiểm tra trong các môn sư phạm kỹ thuật...

Phấn đấu thực hiện nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường; tổ chức nhiều cuộc Hội thảo theo chuyên đề, Hội nghị khoa học cấp cấp Bộ, cấp Trường về giáo dục và đào tạo.

Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các khoa Sư phạm Kỹ thuật thuộc các trường đại học khác như: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục, Tổng cục dạy nghề, Vụ Giáo dục chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và đào tạo, ...