Hình ảnh giới thiệu về khoa năm 2014


Đăng ngày: Thứ Sáu, 28/02/2014 02:54 PM
view Lượt xem: 4028

Khoa Sư phạm kỹ thuật là một khoa truyền thống của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên với bề dày hơn 40 năm xây dựng và phát triển. Hiện nay 100% cán bộ trong khoa có trình độ thạc sỹ, trong đó có một số giảng viên đang theo học Nghiên cứu sinh.

 

Nguồn: Khoa Sư phạm Kỹ thuật