TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG VỀ ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ, BIÊN SOẠN GIÁO ÁN VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ THEO NĂNG LỰC THỰC HIỆN


Đăng ngày: Thứ Bảy, 22/12/2018 08:57 PM
view Lượt xem: 790

Nhằm thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng về đào tạo theo tín chỉ, biên soạn giáo án và tổ chức dạy học tích hợp, tổ chức đào tạo và đánh giá theo năng lực thực hiện cho đội ngũ giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Khoa Sư phạm Kỹ thuật, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã tổ chức 16 lớp “Bồi dưỡng về Đào tạo theo tín chỉ, biên soạn giáo án và tổ chức dạy học tích hợp, tổ chức đào tạo và đánh giá theo năng lực thực hiện” tại các trường: Trung cấp Xây dựng Hà Nội, Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội, Cao đẳng Du lịch và Thương mại (Hải Dương), Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, Cao đẳng Y tế Hưng Yên, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu trong tháng 10 năm 2018 

Học viên tham gia lớp học được trang bị những kiến thức và kỹ năng về Đào tạo theo tín chỉ; Biên soạn giáo án và tổ chức dạy học tích hợp; Tổ chức đào tạo và đánh giá theo năng lực thực hiện....Đây là những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho hoạt động nghề nghiệp của giảng viên trong Nhà trường.

Một số hình ảnh của khóa học bồi dưỡng tại các trường:

 

(Nguyễn Thị Duyên - Giảng viên khoa SPKT)