Khoa Sư phạm Kỹ thuật công khai Chuẩn đầu ra "KỸ NĂNG DẠY HỌC KỸ THUẬT" và Chương trình bồi dưỡng chuyên đề "BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ"


Đăng ngày: Thứ Tư, 27/09/2017 05:29 PM
view Lượt xem: 1312

Khoa Sư phạm Kỹ thuật – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật công khai một số chương trình.

1. Chương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên đề “BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ” chi tiết

2. Chuẩn đầu ra “KỸ NĂNG DẠY HỌC KỸ THUẬT” chi tiết

3. Tiêu chi đánh giá “KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG DỤNG” chi tiết