Triển khai tuyển sinh năm 2013 theo đề án 911


Đăng ngày: Thứ Ba, 05/03/2013 09:00 PM
view Lượt xem: 1671

 

Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông báo số 1240/TB-BGDĐT ngày 30/11/2012 về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013 và đưa tin chính thức trên các trang web:www.moet.gov.vn và www.vied.vn. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường phối hợp triển khai kịp thời công việc liên quan đến công tác tuyển sinh đi học tiến sĩ ở nước ngoài năm 2013 theo Đề án 911 như sau:
Nội dung chi tiết trong file đính kèm