Chương trình học bổng 100% học phí đại học và thạc sĩ tại Vương Quốc Anh 2013-2014-2015


Đăng ngày: Thứ Hai, 28/10/2013 11:12 AM
view Lượt xem: 1627

Trung tâm đào tạo và hợp tác quốc tế trực thuộc Viện Nghiên cứu Châu Âu của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam triển khai chương trình học bổng 100% học phí đại học và thạc sĩ tại Vương Quốc Anh năm 2013-2014-2015 dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên, cán bộ giảng viên Việt Nam.

Chi tiết xem thông báo gửi kèm:

Chi tiết về chương trình

 

Nguồn tin: Khoa Sư phạm Kỹ thuật