Chương trình ngắn hạn về kỹ năng mềm


Đăng ngày: Thứ Tư, 14/11/2012 10:02 AM
view Lượt xem: 2728

 

Kỹ năng mềm

 

Khoa Sư phạm Kỹ thuật hiện tại đang thực hiện đào tạo và bồi dưỡng cho các chương trình ngắn hạn về kỹ năng mềm sau:

1. Kỹ năng giao tiếp

2. Kỹ năng làm việc

3. Kỹ năng quản lý

4. Kỹ năng học tập và nghiên cứu khoa học

5. Phát triển năng lực cá nhân

Học viên hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng nhận quy định hiện hành.