Khoa Sư phạm Kĩ thuật công khai chương trình giáo dục đại học ngành Sư phạm kĩ thuật công nghiệp


Đăng ngày: Thứ Năm, 10/08/2017 07:31 AM
view Lượt xem: 2145

Bộ môn Kĩ thuật công nghiệp - Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên công khai chương trình giáo dục đại học ngành Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp theo hướng chuyên sâu Điện tử - Tin học.

/Upload/files/CT khung ktcn 1_4_17 2003.pdf

Đưa tin: Bộ môn KTCN