SP Kỹ thuật Công nghiệp hướng chuyên sâu Điện tử-tin học


Đăng ngày: Thứ Tư, 14/11/2012 10:01 AM
view Lượt xem: 2146

Đào tạo sinh viên ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp trình độ Đại học và Đại học liên thông, với mục tiêu đào tạo:

1. Về kiến thức:

- Hiểu biết cơ bản về nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ chí Minh.

- Có sức khoẻ đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Có kiến thức về khoa học tự nhiên làm cơ sở lĩnh hội kiến thức chuyên môn kỹ thuật, thực hành kỹ thuật và tự nghiên cứu để học lên ở trình độ cao hơn.

- Có hiểu biết cơ bản về Cơ khí, cơ khí động lực, Công nghệ chế tạo cơ khí và hiểu biết sâu chuyên môn Điện tử - Tin học, vận dụng được trong dạy học trong các trường THPT và cơ sở dạy nghề.

- Có kiến thức chung về cơ sở kỹ thuật lập trình, kiến trúc máy tính, mạng máy tính, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, tin học ứng dụng tương đương trình độ B­­++, khai thác được một số phần mềm ứng dụng: Violet, Photoshop….

- Có kiến thức cơ bản về mạch điện tử, vi xử lý, kỹ thuật tương tự và điều khiển PLC.

- Đạt trình độ tiếng Anh chuẩn B1 (theo khung Châu Âu).

- Có kiến thức cơ bản về Sư phạm: Tâm lý học; Giáo dục học; Phương pháp giảng dạy chuyên ngành… để giải quyết những nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh đạt được hiệu quả ở THPT và cơ sở dạy nghề.

2.  Về kĩ năng:

- Lập được  kế hoạch giáo dục trong công tác chủ nhiệm lớp, Đoàn, Đội và kế hoạch giảng dạy lý thuyết, thực hành thuộc chuyên ngành điện tử - tin học.

- Có khả năng tổ chức dạy học môn Công nghệ, điện tử - tin học ở trường THPT và các cơ sở dạy nghề.

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo dụng cụ, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và lắp ráp được một số thiết bị thông dụng trong sản xuất và đời sống sinh hoạt: Điện  Điện tử, máy tính….

- Vận dụng được kiến thức công nghệ thông tin, truyền thông vào quá trình giảng dạy trong các trường THPT và cơ sở dạy nghề.

- Có khả năng bảo trì, quản lý hệ thống máy tính; Có khả năng thiết kế, vận hành các hệ thống điều khiển điện tử các thiết bị kỹ thuật.

3.  Về thái độ:

- Có phẩm chất chính trị tốt, ý thức trách nhiệm công dân, có lý tưởng và đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật  và tác phong công nghiệp.

- Có khả năng hợp tác, làm việc hiệu quả, có ý thức và trách nhiệm thực hiện tốt mối quan hệ Gia đình – Nhà trường – Xã hội trong việc giáo dục học sinh THPT.

- Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết công việc độc lập; tự hoàn thiện năng lực nghề nghiệp người giáo viên kỹ thuật.

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề.

- Dạy kiến thức chuyên môn về: Điện tử, tin trong  các cơ sở dạy nghề.

- Có khả năng làm việc độc lập; chủ động giải quyết công việc sáng tạo trong giảng dạy và giáo dục học sinh.

- Có khả năng tự nghiên cứu để hoàn thiện chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng học tập sau đại học, nâng cao trình  độ.