SP Kỹ thuật Công nghiệp hướng Phổ thông


Đăng ngày: Thứ Tư, 14/11/2012 09:36 AM
view Lượt xem: 1847

Đào tạo sinh viên ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp trình độ Đại học và Đại học liên thông, với mục tiêu đào tạo:

1. Kiến thức

- Hiểu biết cơ bản về nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ chí Minh;

- Có sức khoẻ đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Có kiến thức về khoa học tự nhiên làm cơ sở lĩnh hội kiến thức chuyên môn kỹ thuật, thực hành kỹ thuật và tự nghiên cứu để học lên ở trình độ cao hơn;

- Có hiểu biết chung về nguyên lý cơ bản của quá trình sản xuất công nghiệp: Cơ khí chế tạo, Động cơ đốt trong, Điện tử công nghiệp và Điện tử dân dụng. Vận dụng được trong dạy học môn Công nghệ ở THPT: Vẽ kỹ thuật; Chế tạo Cơ khí, Động cơ đốt trong, Điện tử công nghiệp và Điện tử dân dụng;

- Có kiến thức Tin học ứng dụng tương đương trình độ B, sử dụng được một số phần mềm ứng dụng: CAD/CAM …;

- Đạt trình độ tiếng Anh 350 điểm TOEIC

- Có kiến thức cơ bản về Sư phạm phổ thông để hiểu và giải quyết được những nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh đạt được hiệu quả ở THPT: Tâm lý học; Giáo dục học; Phương pháp giảng dạy chuyên ngành…;

2. Kỹ năng

- Lập được  kế hoạch giáo dục trong công tác chủ nhiệm lớp, Đoàn, Hội, và kế hoạch giảng dạy lý thuyết, hướng dẫn thực hành môn Công nghệ ở trường THPT;

- Thực hiện được quá trình tổ chức, quản lý giảng dạy môn Công nghệ lớp 11; lớp 12 ở trường  THPT;

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo dụng cụ, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và lắp ráp được một số thiết bị thông dụng trong sản xuất và đời sống sinh hoạt: Điện dân dụng, Điện tử dân dụng, Động cơ đốt trong, Tin học ứng dụng…;

- Vận dụng được kiến thức công nghệ thông tin, truyền thông vào quá trình giảng dạy môn Công nghệ ở trường THPT.

3. Thái độ

- Có phẩm chất chính trị tốt, ý thức trách nhiệm công dân, có lý tưởng và đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật  và tác phong công nghiệp;

- Có khả năng hợp tác, làm việc hiệu quả, có ý thức và trách nhiệm thực hiện tốt mối quan hệ Gia đình – Nhà trường – Xã hội trong việc giáo dục học sinh THPT;

- Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết công việc độc lập; tự hoàn thiện năng lực nghề nghiệp người giáo viên kỹ thuật;

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Các trường Trung học phổ thông;

- Trung tâm giáo dục kỹ thụât tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề;

- Dạy kiến thức chuyên môn về: Điện tử, Kỹ thuật điện, Động cơ đốt trong  các trường cơ sở dạy nghề.

5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ

- Có khả năng làm việc độc lập; chủ động giải quyết công việc sáng tạo trong giảng dạy và giáo dục học sinh;

- Có khả năng tự nghiên cứu để hoàn thiện chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có khả năng học tập nâng cao trình độ sau đại học.