Danh sách cán bộ, giảng viên BM KTCN


Đăng ngày: Thứ Tư, 14/11/2012 08:55 AM
view Lượt xem: 2471

danh sách cán bộ, giảng viên bộ môn

P. Trưởng bộ môn: GVC-ThS. Hồ Ngọc Vinh

Số điện thoại: 0982.235.207

Số cơ quan: 03213.713.150

 

 

Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Hạnh

Số điện thoại:

Số cơ quan: 03213.713.150

 

 

Giảng viên: ThS. Đoàn Thanh Hòa

Số điện thoại:

Số cơ quan: 03213.713.150

 

 

Giảng viên: NCS.ThS. Phan Thị Thanh Cảnh

Số điện thoại:

Số cơ quan: 03213.713.150

 

 

Giảng viên: NCS.ThS. Nguyễn Thị Cúc

Số điện thoại:

Số cơ quan: 03213.713.150