Danh sách cán bộ, giảng viên BM SPKT


Đăng ngày: Thứ Tư, 14/11/2012 08:26 AM
view Lượt xem: 2882

Danh sách cán bộ, giảng viên

Giảng viên: NCS. ThS. Nguyễn Hữu Hợp

Số điện thoại: 0912.533.482

Số cơ quan: 03213.713.150

 

Giảng viên: ThS. Lê Ngọc Phương

Số điện thoại:

Số cơ quan: 03213.713.150

 

 

Giảng viên: Ths. Lê Thị Thu Thủy

Số điện thoại:

Số cơ quan: 03213.713.150

 

 

Giảng viên: ThS. Trần Mai Duyên

Số điện thoại:

Số cơ quan: 03213.713.150

 

 

Giảng viên: NCS. ThS. Nguyễn Thị Liễu

Số điện thoại:

Số cơ quan: 03213.713.150

 

 

Giảng viên: Ths. Hoàng Thị Ngọc

Số điện thoại:

Số cơ quan: 03213.713.150

 

 

P. Trưởng bộ môn: NCS. Ths. Nguyễn Thị Duyên

Số điện thoại:

Số cơ quan: 03213.713.150