Danh sách cán bộ, giảng viên BM SPKT


Đăng ngày: Thứ Tư, 14/11/2012 08:26 AM
view Lượt xem: 3498

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN SƯ PHẠM KỸ THUẬT

 

 

  Giảng viên: Nguyễn Hữu Hợp

  Trình độ: Tiến sỹ

  Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử Giáo dục

  Số điện thoại: 0912.533.482

  Số cơ quan: 03213.713.150

  Giảng viên: Nguyễn Thị Liễu

  Chức vụ: Trưởng Bộ môn

  Trình độ: Tiến sỹ

  Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử Giáo dục

  Gmail: ntlieu.693@gmail.com

  Số cơ quan: 03213.713.150

  Giảng viên:  Trần Mai Duyên

  Trình độ: Thạc sỹ

  Chuyên ngành: Tâm lý học

  Gmail: duyen77utehy@gmail.com

  Số cơ quan: 03213.713.150

   

  Giảng viên:  Lê Thị Thu Thủy

  Trình độ: Thạc sỹ

  Chuyên ngành: Tâm lý học

  Gmail: lethuthuyspkt@gmail.com

   Số cơ quan: 03213.713.150

  Giảng viên: Lê Ngọc Phương

  Trình độ: Thạc sỹ

  Chuyên ngành: Tâm lý học

  Gmail: phuongspkt.utehy@gmail.com

  Số cơ quan: 03213.713.150

  Giảng viên: Hoàng Thị Ngọc

  Trình độ: Thạc sỹ

  Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử Giáo dục

  Gmail: hoangngocspkt@gmail.com

  Số cơ quan: 03213.713.150


Danh sách cán bộ, giảng viên cập nhật tới ngày 02 tháng 06 năm 2022