ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT


Đăng ngày: Thứ Tư, 01/12/2021 05:54 AM
view Lượt xem: 934

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

1. Tổng số cán bộ, viên chức và giảng viên tham gia giảng dạy: 12 trong đó:

- GS, PGS: 0

- TS: 04

- NCS: 03

- Th.S: 05

- Cao học: 0

- Đại học: 0

- Trình độ khác: 0

2. Danh sách cán bộ, giảng viên

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN NGÀNH

1

Nguyễn Hữu Hợp

Phó trưởng khoa

NCS. Thạc sĩ

Giáo dục học

2

Nguyễn Thị Duyên

P.TBM SPKT

Tiến sĩ

Lý luận và lịch sử giáo dục

3

Nguyễn Thị Cúc

P.TBM KTCN

NCS. Thạc sĩ

Lý luận và PPDH BM Kỹ thuật

4

Lê Ngọc Phương

Giảng viên

Thạc sĩ

Tâm lý học

5

Trần Mai Duyên

Giảng viên

Thạc sĩ

Tâm lý học

6

Nguyễn Thị Liễu

Giảng viên

Tiến sĩ

Lý luận và lịch sử giáo dục

7

Phan Thị Thanh Cảnh

Giảng viên

NCS. thạc sĩ

Sư phạm Kỹ thuật

8

Đoàn Thanh Hòa

Giảng viên

Thạc sĩ

Chế tạo máy

9

Lê Thị Thu Thủy

Giảng viên

Thạc sĩ

Tâm lý học

10

Hoàng Thị Ngọc

Giảng viên

Thạc sĩ

Tâm lý giáo dục

Giảng viên tham gia giảng dạy tại khoa:

1. TS. Nguyễn Thế Dân - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

2. TS. Đỗ Thế Hưng - Phó Trưởng Ban Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Danh sách cán bộ, giảng viên cập nhật tới ngày 01 tháng 12 năm 2021